Lyxigt. Magiskt. Bäst.

Hemmaset i världsklass

best socks ever

Det är inte bara ett namn,
vi menar det!

TAGGA DINA BILDER MED @WEARDUNDERWEAR OCH #WEARDUNDERWEAR FÖR ATT BLI REPOSTAD

Bambu gör världen lite bättre

Weard tar sitt ansvar

Tillsammans med över 2000 företag i Europa är vi stolta medlemmar i Amphora BSCI - Business Social Compliance Initiative. Detta initiativ har sammanställt en uppförandekod som bygger på IOL-konventionen, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionen om barns rättigheter och eliminering av alla former av diskriminering. Alla våra produktionspartner måste underteckna denna uppförandekod och förpliktas att följa den. För mer information, se: www.amfori.org