TAGG BILDENE DIN MED @WEARDUNDERWEAR OG #WEARDUNDERWEAR Å BLI OMPOSTERES

Bambus gjør verden til et bedre sted

Weard tar sitt ansvar

Sammen med over 2000 bedrifter i Europa er vi stolte medlemmer av Amphora BSCI - Business Social Compliance Initiative. Dette initiativet har satt sammen en adferdskodeks som bygger på ILO-konvensjonen, FNs erklæring om menneskerettigheter, konvensjonen om barns rettigheter og eliminering av all form for diskriminering. Alle våre produksjonspartnere må undertegne denne adferdskodeksen og forplikter seg til å følge den. For mer informasjon, se: www.amfori.org.